Úvod
Mobilní tryskání
Chemické čistění
Kamenické práce
Reference
Kontakt
Mobilní tryskání kamene

   kamenných soklů
   schodů
   fasád
   betonových ploch
   veřejných prostranství
   kamenných nebo cihlových interiérů

Mobilní tryskání ocelových konstrukcí

   konstrukcí a nádrží
   potrubních tras
   těžké stavební techniky
   ocelových mostů
   šasi, disky aut a dalších oceových prvků

Tryskání je prováděno pomocí křemičitého písku nebo ekologické strusky.

Další možností je provedení číštění vodou s přisáváním pevného materiálu jako je křemičitý písek nebo ekologická struska.

Dále je možno čistit pouze vysokotlakou vodou.